Nhà máy dây cáp điện CADIVI sử dụng Đầu nối Ống ruột gà & Ống thép EMT